Платформа за управление на процесите в строителсвото

Интелигентно управление на строителни проекти

Оценете разходите по проекта, осигурете материали, проследете напредъка на работата и инвентаризацията. Сътрудничете си с вашите партньори и екип и получавайте детайлна информация за вашия бизнес по всяко време и навсякъде.

Спечелихме доверието на

Мощни инструменти за извеждане на вашия строителен проект на следващото ниво

Управление на проекти

 • Оценки на разходите
 • Бюджет и оферти
 • Количествена сметка
 • Дневни отчети
 • Планиране на ресурсите: задачи и работни графици
 • Управление на достъпите

Продажби и покупки

 • Оферти за продажба и заявка за оферта
 • Поръчки и доставки
 • Цени и отстъпки

Управление на складови наличности

 • Проследяване на складова наличност (по проект/компания)
 • Получаване, издаване и прехвърляне на стоки

Финанси на проекта

 • Оценка на разходите и бюджетиране
 • Проследяване на разходите

Kомуникации в реално време

 • Сътрудничество по проекти, задачи, документи в реално време
 • Проследяване на проблеми (доклади за инциденти)
 • Коментари/дискусии
 • Сигнали и известия
 • Одобрение на работните процеси

Анализ на данни

 • Табла за управление и анализи

Интегрирани решения за малки и големи компании

Инвеститори

 • 360-градусов изглед и контрол, за да управлявате най-важното по всяко време
 • Разберете текущото състояние и бъдете пред потенциалните рискове и проблеми, преди да е станало твърде късно
 • Проследявайте и управлявайте финансовите резултати в реално време

Строителни компании

 • Проследявайте представянето на подизпълнителя
 • Търгове и наддаване
 • Получете ценна информация за по-ефективно управление на проекти с отчети за труд, разходи, оборудване и материали

Инженерни компании

 • Управление на екипи
 • Планиране и работен график
 • Проследявайте напредъка на проекта
 • Проследяване на наличностите
 • Снабдяване

Инженери

 • Количествена сметка

Търговци

 • Цени/отстъпки - уведомете клиентите за промени
 • Получавайте заявки
 • Поръчки и доставка

Производители

 • Споделяйте продуктови каталози и технически данни
 • Безпроблемна интеграция със съществуващи вътрешни ERP системи

Бъдете първите, които ще научат